رسانه اینترنتی فانیلی

کمال گرایی و انواع آن

کمال گرایی درست برای کسب انگیزه بیشتر استفاده می شود اما کمال گرایی غیرواقعی می تواند زندگی را به سمت نابودی بکشاند.

کمال گرایی به صورت کلمه به این معنی است که شما برای رسیدن به بهترین خود در محدوده عقل و واقعیت تلاش می کنید. در حالی که کمال گرایی به عنوان یک ویژگی «شخصیتی» توصیف می شود و معمولاً فرد کمال گرا رفتارهای خاصی را از خود نشان می دهد. کمالگرایی فاصله بین خود واقعی افراد و انتظارات آنهاست. به طور دقیق تر، بیشتر کمال گرایان تمایل دارند خود را با مدل ایده آل یا کاملی از خود مقایسه کنند. در این مقاله به صورت کامل توضیح می دهیم که کمالگرایی به چه معناست و با انواع آن آشنا می شویم پس با رسانه اینترنتی فانیلی همراه باشید.

انواع کمال گرایی

برخی از افراد تقریباً در تمام زمینه های زندگی خود تمایلات کمال گرایانه از خود نشان می دهند، در حالی که در برخی دیگر این تمایلات ممکن است فقط به مدرسه یا محیط کار محدود شود.

برخی از مطالعات 3 نوع مختلف کمال گرایی را مشخص کرده است:

1. کمال‌گرایی خودمحور (Self-Oriented)

کمال گرایی خودمحور که یکی از انواع کمالگرایی است به فردی اطلاق می شود که از خود انتظارات زیادی دارد. این نوع کمالگرایی احتمالاً خود را به روش های سالم نشان می دهد و معمولاً در افراد بسیار موفق ظاهر می شود.

2. کمال‌گرایی القاشده توسط جامعه (Socially Prescribed)

کمال گرایی که از جامعه به فرد القا می شود، شامل انتظاراتی از دیگران یا جامعه است که فرد آن ها را  درونی کرده است. این انتظارات می تواند از والدین، دوستان، افراد مهم زندگی، محیط کار و یا به طور کلی جامعه باشد و منجر به شک و تردید به خود، عدم اعتماد به نفس و اضطراب اجتماعی شود. این نوع از انواع کمال گرایی که توسط جامعه ناشی می شود به علت  ترس از طرد شدن و انتقاد است و به احتمال زیاد از نظر ماهیت، نابهنجار محسوب می گردد.

3. کمال‌گرایی دگرمحور (Other-Oriented)

کمال گرایی دگرمحور آخرین نوع کمالگرایی است. این نوع کمالگرایی شامل انتظارات بالای یک فرد از افراد دیگر است. کمال گرایان  دگرمحور ممکن است بیش از حد خودانتقادی، خشن و پرتوقع باشند. این می تواند به خشم و خصومت منجر شود و ممکن است مانع از توانایی آنها در ایجاد روابط نزدیک و قابل اعتماد با دیگران گردد.

کـمال گرایی مثبت و منفی

اینکه کـمال گرایی به روش های سالم یا ناسالم بیان شود، بستگی به تأثیرات کلی این ویژگی بر فرد دارد.

کمالگرایی سالم عموماً تأثیر مثبت و انگیزشی دارد و منجر به موفقیت بالا و بهبود عملکرد فردی می شود. افراد دارای کـمال گرایی مثبت با تلاش های زیاد یا میل به رشد و پیشرفت و دستیابی به اهداف برانگیخته می شوند. به نظر می رسد سازگاری با تغییر، تحمل اشتباهات و پذیرش شرایط غیرقابل کنترل، همگی به کمالگرایی سالم کمک می کنند.

افراد دارای کـمال گرایی ناسالم نیز تلاش های کـمال گرایانه دارند، اما نگرانی و خواسته های کـمال گرایانه زیادی دارند. این بدان معنی است که آنها بیشتر نگران اشتباه کردن هستند و از خود انتظارات بالاتری برای کامل بودن دارند. ترکیب حجم زیادی از توقعات، نگرانی ها و انتظارات برای کمال، اغلب افراد را به سمت احساس ناامنی، اضطراب، استرس و عصبی شدن سوق می دهد و دائماً در حال شکست یا کم آوردن هستند. سرزنش خود، می تواند علت اصلی کمالگرایی منفی یا ناسالم باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

بیشتر بخوانید

رویدادهای ویژه

به زودی رویدادهای ویژه در این مکان برای شما قابل نمایش خواهد بود.

طنز و سرگرمی

فرهنگی هنری

پیشنهاد ویژه

ورزشی

کسب و کار

خرید خوب

رویدادها