رسانه اینترنتی فانیلی

شرایط ازدواج موقت

ازدواج دارای انواع مختلفی است که یکی از آن‌ها ازدواج موقت است. این ازدواج دارای شرایط خاصی است که افراد برای انعقاد این نکاح باید این شرایط را داشته باشند.

همان‌طور که بیان کردیم داشتن برخی شرایط ازدواج موقت ضروری است. افراد باید این شرایط را رعایت کنند. ازدواج موقت باتوجه‌به استفاده‌های نادرستی که از آن شده است موردپسند جامعه ما شناخته نمی‌شود؛ اما باید بگوییم این ازدواج خلاف‌شرع نبوده و درست است. با رسانه اینترنتی فانیلی باشید.

شرایط ازدواج موقت

 • در ازدواج موقت رضایت مرد و زن و خواندن صیغه کافی است و احتیاجی به گرفتن شاهد و نوشتن این موارد نیست.
 • خود زن و مرد می‌توانند صیغه را بخوانند. اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه عربی را بخوانند به هر لفظی که صیغه را جاری کنند، صحیح است.
 • یکی از مهم‌ترین شرایط ازدواج موقت تعیین مهریه و نام‌بردن آن در موقع عقد است.
 • این نکته را نیز بدانید که خواننده صیغه را باید بالغ و عاقل باشد.
 • زن در زمان اجرای عقد موقت به عقد دائم یا موقت کس دیگری درنیامده باشد و همچنین در عده عقد دائم یا موقت فرد دیگری نباشد بنابراین یکی از شرایط ازدواج موقت در عده نبودن زن است.
 • از جمله نکات مهم در شرایط ازدواج موقت آن است که دختری که به بلوغ شرعی رسیده و رشید است در واقع یعنی مصلحت خود را تشخیص داده و اگر بخواهد ازدواج کند چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد؛ ولی اگر باکره نباشد چنانچه بکارتش توسط شوهرکردن از بین رفته باشد، اجازه پدر یا جد لازم نیست.

شرایط صحت عقد موقت

طبق ماده 1075 و 1076 قانون مدنی نکاح زمانی منقطع است که برای مدت معینی تعیین شده و مدت نکاح منقطع باید کاملا معین باشد، لذا در شرایطی که مدت صیغه ضمن عقد موقت معین و مشخص نشده باشد عقد موقت واقع نخواهد شد. بنابراین، اگر مدت تعیین نشود موقت نبوده و دائم است. بنابراین از جمله شرایط ازدواج موقت  تعیین مدت است.

طبق ماده 1096 قانون مدنی در نکاح موقت عدم تعیین مهر در عقد باعث بطلان است. بنابراین اجبار تعیین مهریه برای زن در عقد موقت سبب می‌شود که عقد موقت بدون ذکر مهریه زن باطل باشد.

موارد انحلال عقد موقت

 • انقضای مدت عقد موقت: طبق ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زنی که در ازدواج موقت است با انقضای مدت از زوجیت خارج می‌شود.
 • بذل مدت عقد موقت: این مورد از جمله اختیارات شوهر است. نظر به این که برای تحقق‌بخشش، شرایط و تشریفات خاصی در قانون قید نشده است، بنابراین این عمل به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر اراده مرد به بذل مدت نماید کفایت می‌کند. در صورت بذل مدت از سوی مرد، امکان منتفی شدن مهریه وجود ندارد؛ زیرا به‌محض عقد، زن مالک مهریه شده و بخشش باقی‌مانده مدت عقد و ازدواج موقت از سوی مرد هیچ تأثیری در مهریه زن ندارد.
 • فوت هر یک از زوجین

عده در ازدواج موقت

 • در مورد عده برخی گمان می‌کنند که ازدواج موقت دارای عده نیست و زن بلافاصله بعد از انقضای مدت می‌تواند ازدواج کند؛ اما عده فسخ نکاح و بذل مدت انقضای آن در مورد نکاح موقت دو طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن و عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.
 • عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت در مورد زن حامله تا وضع‌حمل او است.
 • عده وفات در نکاح منقطع چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع‌حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع‌حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر بوده و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

تازه ترین مطالب
فرهنگی هنری,ورزشی,گردشگری,آموزشی

تازه ها

رویدادهای ویژه

به زودی رویدادهای ویژه در این مکان برای شما قابل نمایش خواهد بود.