رسانه اینترنتی فانیلی

حق طلاق در رابطه نامشروع

یکی از جرایم مهمی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، جرم رابطه نامشروع بین زن و مردی است که هیچ علقه زوجیتی بین آن‌ها وجود نداشته است.

یکی از سؤالاتی که بسیار از ما پرسیده می‌شود آن است که طلاق به دلیل رابطه نامشروع چگونه است؟ طلاق ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد؛ اما امروزه یکی از دلایل مهمی که در دادگاه بسیار با آن روبه‌رو می‌شویم طلاق به دلیل رابطه نامشروع یکی از زوجین است. همراه رسانه اینترنتی فانیلی باشید.

قانون‌گذار در زمینه رابطه نامشروع طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است که: هرگاه زن و مردی که میانشان علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (به معنای بوسیدن) یا مضاجعه (هم بستر شدن) گردند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم شده و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر (جرائمی که در شرع برای آن مجازاتی مقرر نشده؛ اما قانون‌گذار مطابق با مصلحت جامعه برای آن مجازات در نظر گرفته است) می‌گردد.

دراین‌رابطه باید بگوییم که جرم رابطه نامشروع، دارای مجازات عمومی بوده و مدعی‌العموم یا دادستان بدون شکایت شاکی نیز این توانایی را دارد که موضوع را رسیدگی کند؛ بنابراین جرم رابطه نامشروع از آن جرایمی نیست که حتماً احتیاجی به شاکی خصوصی داشته باشد تا بتوان پیرامون آن شکایت کرد.

آیا رابطه نامشروع موجب حق طلاق می‌شود؟

طبق قانون مدنی، مرد می‌تواند که هر زمان که بخواهد، بدون دلیل و با دادن حقوق زن، او را طلاق داده اما زن برای درخواست طلاق به دلیل نیاز دارد. ازجمله ادله و دلایلی که زن می‌تواند برای طلاق از آن‌ها استفاده کند، طبق قانون مدنی اعتیاد همسر، گرفتن زن دوم، گرفتن بیماری صعب‌العلاج، محکومیت به ۵ سال حبس و مواردی ازاین‌قبیل است.

زن در این موارد می‌تواند که به طور مستقیم با استناد به موارد فوق‌الذکر درخواست طلاق دهد.

طلاق به دلیل رابطه نامشروع مرد

طبق قانون حق طلاق با مرد است. اما زن تنها در حالتی می‌تواند طلاق بگیرد که در دادگاه عسروحرج خود را اثبات کرده و در صورت احراز عسروحرج زن می‌تواند حتی در صورت مخالفت مرد در خواست طلاق بدهد.

اما یکی از مواردی که ممکن است زن به دلیل آن اقدام به گرفتن طلاق کند، طلاق به دلیل رابطه نامـشروع مرد است. زن به دلیل رابطه نامشروع و خیانت همسرش می‌تواند درخواست طلاق کند. حال‌آنکه اثبات رابـطه نامشروع مرد منوط به گرفتن حکم دادگاه دراین‌خصوص است.

طلاق به دلیل رابطه نامشروع  می‌تواند با تشخیص دادگاه هم از مصادیق عسروحرج و از مصادیق شروط ضمن عقد نکاح باشد.

طلاق به دلیل رابـطه نامشروع زن

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی زن در صورت داشتن رابطه نامشـروع با مرد دیگر مشمول اعمال مجازات رابـطه نامشروع شده و از آن جا که حق طلاق با مرد است او می‌تواند به دلیل خیانت زن درخواست طلاق دهد اما نکته مهآن است که برای اثبات این مورد باید دلایل محکم داشته باشد.

اگر مردی در دادگاه دادخواست طلاق به طرفیت همسر بدهد در نهایت (گواهی عدم امکان سازش) صادر می‌شود؛ اما ثبت طلاق منوط به پرداخت تمام حقوق مالی زن است.

نکته مهم در این قسمت این است که با فرض اثبات رابطه نامـشروع زن شوهردار مهریه او ساقط نشده و مرد باید تمام مهریه زن را پرداخت کند. به عبارتی دیگر اگر زنی بابت هر جرم دیگری در زندان باشد، باز هم از داخل زندان می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

بیشتر بخوانید

رویدادهای ویژه

به زودی رویدادهای ویژه در این مکان برای شما قابل نمایش خواهد بود.

طنز و سرگرمی

فرهنگی هنری

پیشنهاد ویژه

ورزشی

کسب و کار

خرید خوب

رویدادها