حس کامل (Perfect sense)

حس کامل

داستان نهفته در فیلم حس کامل ، آنقدر دلنشین است که هیچ دوستدار سینمایی نمیتواند آن را نادیده بگیرد. یک بیماری که حواس بیماران خود را یک به یک از بین می‌برد. اما در همین اثنا آرامشی خاص در هر وخامتی وجود دارد. آرامشی که موجب می‌شود فرد با هر محدودیتی سازگاری پیدا کند؛ اما […]