افزایش اشتهای کودکان

تغذیه کودکان

یکی از معضلات والدین کم‌غذایی یا عدم اشتها مناسب کودکانشان است. همیشه والدین از کم‌خوراکی فرزندانشان گله و آنها را با کودک دیگری مقایسه می‌کنند، در حالی که این کار درستی نیست و بهتر است به ذائقه و اشتهای هر کودک به‌تنهایی توجه کرد. اما برای رفع این مشکل راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند اثرگذار […]