ربات کارگر دیجیت

ربات کارگر دیجیت

شرکت Agility ربات کارگری به نام «دیجیت» (Digit) ساخته است. این ربات توانایی حمل جعبه‌ها و قرار دادن آن‌ها درون خودروهای حمل را داشته و ۲۵۰ هزار دلار قیمت گذاری شده است. که در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی قصد داریم به برخی از ویژگی های آن‌ بپردازیم. شرکت Agility اشاره می‌کند که با […]