فال هفتگی ۲ تا ۸ اسفند

فال هفتگی اسفند

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال اسفند ماه هفته اول با ما همراه باشد. فروردین خبری چنان خوشحالتان می کند که دلتان می خواهد شهر را چراغانی کنید. در مورد مسئله ای کاری مراقب باشید که در معامله باد کلاهتان را نبرد. برای رسیدن به نیتتان گرچه برایتان سخت است اما […]

فال هفتگی ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند

فال هفتگی اسفند

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال بهمن ماه هفته چهارم با ما همراه باشد. فروردین به شرکت در یک پروژه اقتصادی دعوت می شوید، باید هوشیار باشید و تمامی جوانب را در نظر گرفته و آنگاه تصمیم مقتضی را بگیرید. در مورد مسئله ای عاطفی کارها بر وفق مرادتان پیش می […]

فال هفتگی ۱۸ تا ۲۴ بهمن

فال هفتگی اسفند

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال هفتگی بهمن ماه هفته سوم با ما همراه باشد. فروردین با کسی که در بحث مغلطه می کند بحث نکنید صرفا وقتتان را تلف می کنید و به جایی نمی رسید. برای برنامه ریزی های خودتان ارزش قائل شوید و به آن ها پایبند بمانید، […]

فال هفتگی ۱۱ تا ۱۷ بهمن

فال هفتگی اسفند

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال هفتگی بهمن ماه هفته دوم با ما همراه باشد. فروردین مسافری از راه دور می آید. سر ملک یا دارایی قدیمی باید تصمیم گیری بشود، این دارایی بالاخره به فروش می رسد. حرف حقی که به شما زده می شود بپذیرید و به جای جواب […]

فال هفتگی ۴ تا ۱۰ بهمن

فال هفتگی اسفند

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال هفتگی بهمن ماه هفته اول با ما همراه باشد. فروردین برای گذشتن از سدی باید جسور باشید اما عجله نکنید. دنبال آرامش در اتفاقات بزرگ نگردید، به دور و برتان نگاه کنید و قدر داشته هایتان را بدانید. برای رسیدن به چیزی یا کسی نیازمند […]

فال هفتگی ۲۷ دی تا ۳ بهمن

فال هفتگی اسفند

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال هفتگی دی ماه هفته پنجم با ما همراه باشد. فروردین غصه خوردن امروزتان را هم از شما می گیرد. در مورد یک مسئله کاری اگر با اراده ی قوی تصمیم بگیرید و با سرعت عمل و دقت اقدام کنید هنوز هم فرصت دارید تا اوضاع […]

فال هفتگی ۲۰ تا ۲۶ دی

فال هفتگی اسفند

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال هفتگی دی ماه هفته چهارم با ما همراه باشد. فروردین چیزی که خاطرتان را مکدر کرده سوتفاهمی بیشتر نیست. به جای خود خوری پای صحبت بنشینید، بشنوید و گوش بدهید. در مورد شخصی چشم از خواسته تان بردارید، شما هر کاری که می توانسته اید […]

فال هفتگی ۱۳ تا ۱۹ دی

فال هفتگی اسفند

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال هفتگی دی ماه هفته سوم با ما همراه باشد. فروردین وقتی به کسی خالصانه کمک می کنید خودتان بیشتر شاد می شوید. مشکل دیگری را برطرف کنید اگر او قدر ندانست اشکالی ندارد او که باید می داند. در مورد مسائل عاطفی تان از محبت […]

فال هفتگی ۲۹ آذر تا ۵ دی

فال هفتگی اسفند

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال هفتگی دی ماه هفته اول با ما همراه باشد. فروردین شنیدن یک خبر بسیار هیجان زده تان می کند، مراقب باشید تند نروید و خودتان را کنترل کنید شما می توانید بعدا دیگران را باخبر کنید. گذشته را مرور نکنید، بیهوده از آینده عقب میافتید. […]

فال هفتگی ۱۵ تا ۲۱ آذر

فال هفتگی

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال آذر هفته سوم با ما همراه باشد. فروردین شخصی شما را در یک جلسه دیده و سخت به شما ارادت پیدا کرده، او دوست خوبی برای شما خواهد بود. عدم فعالیتتان نتیجه ناامیدی و یاس این روزهایتان است، ناامیدی را از خودتان دور کنید و […]