روح (Soul)

روح

انیمیشن «روح» به درستی بیان می‌کند که جرقه و بهانه زندگی با هدف و غایت آن فرق دارد اما هدف را مفهوم سست و کم‌مایه‌ای مانند لذت در لحظه‌های زندگی معرفی می‌کند که قبلاً در امتحان معنازایی برای زندگی مردود شده است.  انیمیشن روح محصول جدید پیکسار و به کارگردانی «پیت داکتر»  طراح انیمیشن UP […]