ناامیدی و مقابله با آن

ناامیدی

ناامیدی احساسی است که طی آن فرد علاقه‌اش را نسبت به رویدادها و فعالیت‌های زندگی روزمره‌اش از دست می‌دهد. فردی که احساس ناامیدی می‌کند، نمی‌تواند از لحظه‌های زندگی‌اش لذت ببرد و اغلب اوقات احساس نارضایتی، ناتوانی و غمگینی دارد. احساس ناامیـدی باعث می‌شود که فرد نسبت به آینده خود دید منفی پیدا کرده و نسبت […]