محمد نادری: سوپرمارکت می‌زنم!

محمد نادری

به گزارش اتاق خبری فانیلی،  محمد نادری که مهمان «فرمول یک» با اجرای سید علی ضیا بود در این برنامه گفت: فضای قرنطینه در این چند وقت بسیار عجیب و غریب بود. اول گفتند نهایت یک هفته تا یک ماه طول می کشد و با خودم گفتم چقدر خوب است بعد از مدت ها می […]