مار بومسلنگ

مار بومسلنگ

نوعی مار در آفریقا وجود دارد که زهر آن نه تنها مانع لخته شدن خون می‌شود، بلکه باعث می‌شود از تمام منافذ بدن خونریزی کنیم. این مار بومسلنگ (Boomslang) نام دارد. بومسلنگ (نام علمی: Dispholidus typus)، از مار‌های زهرآگین بزرگ و  نام یک گونه از تیره قمچه‌ماران است. مار بومسلنگ بومی و محدود به کشورهای جنوب صحرای آفریقا است. این گونه از مارها تخم‌گذار هستند و در […]