جنگ و صلح

جنگ و صلح

جنگ و صلح نوشته لئون تالستوی اثری سراسر شگفتی است که هر خواننده‌ای را در خود غرق می‌کند. اثری که برخی از منتقدین آن را کامل‌ترین رمان تاریخ می‌دانند. جنگ و صلح در کنار همه ارزش‌های ادبی خود، برگی از تاریخ نیز می‌باشد و ما هم در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی به معرفی آن […]