فیل ها حافظه قدرتمندی دارند

فیل

فیل ها حافظه ی قدرتمندی دارند، اگر آن ها یکی از اعضای گروهشان را از دست بدهند، همیشه محل مرگ او را به خاطر میسپارند و هنگام عبور از آن محل چند دقیقه در آنجا می ایستند و سپس حرکت می کنند. علاوه براین‌ها، به نظر می‌رسد که فیل‌ها قادرند تا تفاوت زبان‌های مختلف را […]