ماهی هایی که میتوانند روی خشکی راه بروند

ماهی

گونه های جدید ماهی هایی که میتوانند روی خشکی راه بروند؛ ماهی ها عموما در زیر آب زندگی می کنند و در نتیجه کاملا قابل درک خواهد بود اگر ما یا دانشمندان با دیدن راه رفتن این موجود زنده روی خشکی متعجب شویم. خبر هیجان انگیز جدید این است که به گفته دانشمندان شمار ماهی‌هایی […]