عروس دریایی و نیش کشنده آن

عروس دریایی

کوچیک‌ترین و سمی‌ترین عروس دریایی جهان Irukandji نام دارد. نیش این عروس دریایی ۱۰۰ بار کشنده‌تر از مار کبری و هزار بار کشنده‌تر از نیش رتیل است. عروس دریایی گونه‌ای از بی‌مهرگان است که در شاخه مرجانیان طبقه‌بندی می‌شود. این موجودات قادر به شنا کردن می‌باشند. گونه‌های متفاوتی از این جاندار وجود دارد از جمله Scyphozoa (بیش از ۲۰۰ گونه)، […]