شترمرغ

شترمرغ

شترمرغ می تواند تا هفتاد و پنج سالگی زندگی کند اما برای استفاده از گوشت مرغوبش، اغلب در دو سالگی کشته می شود. شترمرغ (نام علمی: Struthio camelus) نوعی پرنده بی‌پرواز بومی آفریقا و نشخوارکننده از راستهٔ شترمرغ‌سانان است. شترمرغ بزرگ‌ترین پرندهٔ زنده دنیاست و تخم آن نیز از هر پرنده زنده دیگری بزرگ‌تر است. شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که […]