پوست سیب

سیب

پوست کندن سیب پنجاه درصد از فیبر و حدود سی درصد از ویتامین C آن را کم می کند. سیب درخت برگریزی است که معمولاً ارتفاعش در درخت‌های کاشته شده از ۱٫۸ تا ۴٫۶ متر و در درخت‌های خودرو تا ۱۲ متر می‌رسد. هنگام کشت، اندازه و شکل و تراکم شاخه‌ها با انتخاب ساقه زیرزمینی و روش برش […]