جلوگیری از بخار گرفتن شیشه‌های خودرو در زمستان

بخار شیشه

بخار گرفتن شیشه خودرو مشکلی است که در فصل سرما بسیار با آن مواجه می‌شویم. اگر در شب‌های سرد بارانی رانندگی کرده باشید حتما می‌دانید که بخار گرفتن شیشه‌ها مانع از دید می‌شود و حتی رانندگی را غیر ممکن می‌کند. این اتفاق می‌تواند باعث به خطر افتادن شما و سایر سرنشینان شود چراکه دید محدود […]