رمز کارت بانکی

رمز کارت بانکی

حدود ۱۱ درصد افراد، رمز کارت های اعتباریشان ۱۲۳۴ می باشد. و کمترین رمز موجود ۸۰۶۸ است. خودپرداز وسیله‌ای است که در هر ساعت از شبانه روز امکان دسترسی به پول نقد و خدمات بانکی را برای ما فراهم می کند، اما چرا رمز خودپردازها فقط 4 رقم دارد؟ آیا این رمز کوتاه می تواند […]