عشق با حروف کوچک

عشق با حروف کوچک

عشق با حروف کوچک ؛ یشتر ما فکر می‌کنیم که هرچه کارهای بزرگ‌تری انجام بدهیم، نتایج ارزشمندتری به‌ دست خواهیم آورد. ما ارزش کارهای کوچک و پیوسته را فراموش کرده‌ایم. واقعیت این است که هرچه بیشتر به کارهای کوچک توجه کنیم، درمجموع دستاوردی به‌مراتب بهتر و بیشتر خواهیم داشت. بنابراین باید سعی کنیم فقط در […]

جنگ و صلح

جنگ و صلح

جنگ و صلح نوشته لئون تالستوی اثری سراسر شگفتی است که هر خواننده‌ای را در خود غرق می‌کند. اثری که برخی از منتقدین آن را کامل‌ترین رمان تاریخ می‌دانند. جنگ و صلح در کنار همه ارزش‌های ادبی خود، برگی از تاریخ نیز می‌باشد و ما هم در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی به معرفی آن […]