دکتر مرتضی شیخ

دکتر مرتضی شیخ

دکتر مرتضی شیخ، پزشک می باشد. وی در سال ۱۲۸۶ خورشیدی در شهر تهران چشم به جهان گشود. دکتر شیخ، دوران کودکی و همچنین تحصیلات خود را تا سطح مدرسه عالی طب در همان شهر ادامه داد در مدتی که پدر دچار شکل مالی شده بود همراه تحصیل به خانواده هم کمک مالی می کرد؛ […]