دمنوش ضد کرونا

دمنوش

در طب، برای تهیه بعضی از داروها، از خواص برخی گیاهان که در گروه گیاهان دارویی قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود. از سوی دیگر، در تمام طول مدتی که درگیر همه‌گیری کرونا هستیم، نوشیدن دمنوش های گرم توصیه می‌شود؛ بنابراین در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با بعضی از گیاهان دارویی، خواص آن‌ها و […]