دندان های حلزون سخت ترین جسم در دنیاست

دندان های حلزون

دندان های حلزون سخت ترین جسم در دنیا می باشد! قدرت این دندان ها به قدری زیاد است که می توانند سنگ ها را نیز خورد کنند! پژوهشگران انگلیسی دریافتند که دندان حلزون دریایی در حالی که از مواد طبیعی کامپویزت تشکیل شده ، قوی ترین و مستحکم ترین ماده در جهان به حساب می […]