جستارهایی در باب عشق

جستارهایی در باب عشق

داستان کتاب جستارهایی در باب عشق در مورد دو مسافر است که اتفاقی در هواپیما با هم مواجه شده و کم کم مورد توجه یکدیگر قرار میگیرند تا جایی که پس از پایان پرواز نیز علاقه خود را برای ملاقاتی دوباره ابراز میکنند و این ملاقات سرآغازی میشود برای ورود آنها به رابطه ای عاشقانه. […]