تاردیگرید

Tardigrada

تاردیگرید جان سخت ترین موجود کره زمین است. این جاندار از پنج مرحله اتقراض جان سالم به در برده و می‌تواند در دمای انجماد و جوش و فشار کف اقیانوس و تشعش هسته‌ای و در فضا زنده بماند. خرس آبی یا خوکچه خزه‌ای (نام علمی: Tardigrada) جانور آبزی زیبا کوچکی با هشت پا است که به عنوان گونه‌ای از […]