تعداد کل بیت کوین های موجود ۲۱ میلیون عدد است

بیت کوین

تعداد کل بیت کوین‌های موجود ۲۱ میلیون عدد است؛ تاکنون بیش از ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار بیت کوین (یعنی ۸۵ درصد) استخراج‌شده و حدوداً ۳ میلیون بیت کوین برای استخراج باقی‌مانده است. پاداش ماینرها هر ۴ سال نصف می‌شود که با این حساب سال ۲۱۴۰ آخرین سالی است که طبقِ پروتکل فعلی پاداشی تعلق نخواهد […]