اینکه دلتنگ توام

سالار عقیلی

آهنگ سالار‌عقیلی به نام اینکه‌دلتنگ توام ترانه اینکه دلتنگ توام : مهدی مظاهری موزیک: نسیم شاملو متن آهنگ اینکه‌دلتنگ توام سالار‌عقیلی این‌که دلتنگ توام اقرار میخواهد مگراین که از من دلخوری انکار میخواهد مگروقت دل کندن به فکر باز پیوستن مباشدل بریدن وعده ی دیدار میخواهد مگرعقل اگر غیرت کند یک بار عاشق میشویماشتباه ناگهان تکرار میخواهد مگراشتباه […]