فال هفتگی ۲۴ تا ۳۰ آبان

فال هفتگی

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال هفتگی آبان هفته چهارم با ما همراه باشد. فال هفتگی فروردین فکری شما را به خودش مشغول کرده طوری که خواب و راحتی را از شما گرفته است، یادتان باشد که جهان پر از مشکلات است و همه کارها هم بر وفق مراد آدم گاهی […]

فال هفتگی ۱۷ تا ۲۳ آبان

فال هفتگی

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال هفتگی آبان هفته سوم با ما همراه باشد. فال هفتگی فروردین نگران مسئله ای کاری هستید، اولویت هایتان را در نظر بگیرید تا مشکل به چشمتان کوچکتر شود. آبی که ریخته شده به جوی بر نمی گردد، دست از مرور چند باره یک موضوع بردارد […]