پیتزا

 

دو نفره

یک نفره

پیتزا استیک

۵۱۰۰۰

۳۸۰۰۰

پیتزا سالواتوره

۵۰۰۰۰

۳۸۰۰۰

پیتزا قارچ و گوشت

۵۰۰۰۰

۳۸۰۰۰

پیتزا قارچ و گوشت و مرغ

۵۳۰۰۰

۴۰۰۰۰

پیتزا فیله مرغ

۵۰۰۰۰

۳۸۰۰۰

پیتزا مخصوص

۴۹۰۰۰

۳۷۰۰۰

پیتزا پپرونی

۴۹۰۰۰

۳۷۰۰۰

پیتزا سبزیجات

۴۹۰۰۰

۳۷۰۰۰

برگر

همبرگر

۲۳۰۰۰

رویال برگر

۳۰۰۰۰

دوبل برگر

۳۰۰۰۰

قارچ برگر

۲۷۰۰۰

دبل چیزبرگر

۳۵۰۰۰

 

ساندویچ سرد مخصوص

۲۵۰۰۰

ساندویچ گرم

رست بیف

۳۳۰۰۰

ژامبون گوشت تنوری با قارچ

۲۲۰۰۰

ژامبون مرغ تنوری با قارچ

۲۲۰۰۰

مخصوص گرم

۲۵۰۰۰

هات داگ پنیر

۲۲۰۰۰

رویال هات

۲۵۰۰۰

فیله مرغ سوخاری

۲۳۰۰۰

فیله مرغ کبابی

۲۳۰۰۰

ساندویچ سوپر ویژه

۳۵۰۰۰

غذای پرسی

استیک چدنی + سیب زمینی

۱۱۰۰۰۰

جوجه چینی + سیب زمینی

۴۰۰۰۰

فیله مرغ سوخاری + سیب زمینی

۴۰۰۰۰

فیله مرغ کبابی + سیب زمینی

۴۰۰۰۰

پیش غذا

چیپس پنیر با ژامبون

۳۳۰۰۰

سیب زمینی پنیر با ژامبون

۳۵۰۰۰

چیپس پنیر

۲۵۰۰۰

سیب زمینی پنیر

۲۷۰۰۰

سیب زمینی پنیر با قارچ

۳۰۰۰۰

سیب زمینی

۱۰۰۰

سالاد مخصوص

۲۰۰۰۰

سالاد فصل

۱۵۰۰۰

سالاد کلم

۵۰۰۰

سالاد سزار

۳۵۰۰۰

صبحانه

صبحانه ایرانی

پنیر، گردو، خیار، گردو، مربا

۲۰۰۰۰

صبحانه شیرین

کره/خامه، عسل

۱۵۰۰۰

نیمرو

۱۵۰۰۰

املت گوجه فرنگی

۱۵۰۰۰

املت قارچ

۱۶۰۰۰

صبحانه انگلیسی

۲۴۰۰۰

سوسیس تخم مرغ + پنیر پیتزا

۲۰۰۰۰

لوبیا داغ

۱۴۰۰۰