نوشیدنی سرد

لیموناد زعفرانی

۲۵۰۰۰

آیس کافی

۲۰۰۰۰

آیس شکلات

۲۵۰۰۰

موهیتو

۲۵۰۰۰

آب پرتقال

۲۵۰۰۰

آب آلبالو

۲۵۰۰۰

آب آناناس

۲۵۰۰۰

آب انار

۲۵۰۰۰

آب انبه

۲۵۰۰۰

سرویس دلستر

۲۵۰۰۰

آب میوه فصل

۲۵۰۰۰

موکتل

موکتل جامائیکا

۳۰۰۰۰

موکتل هاوایی

۳۰۰۰۰

بستنی

سان شاین

۳۰۰۰۰

مخصوص

۳۰۰۰۰

شکلات ساندی

۲۵۰۰۰

ایتالیایی

۲۵۰۰۰

گلاسه

شکلات گلاسه

۲۲۰۰۰

کافه گلاسه

۲۲۰۰۰

پرتقال گلاسه

۲۲۰۰۰

آناناس گلاسه

۲۲۰۰۰

موز گلاسه

۲۲۰۰۰

شربتها

خیار سکنجبین

۲۵۰۰۰

بهارنارنج

۲۵۰۰۰

خاکشیر

۲۵۰۰۰

زعفران

۳۰۰۰۰

نوشیدنی سرد

میلک شیک

میلک شیک شکلات

۲۲۰۰۰

میلک شیک نسکافه

۲۲۰۰۰

میلک شیک آناناس

۲۲۰۰۰

میلک شیک وانیل

۲۲۰۰۰

میلک شیک موز

۲۲۰۰۰

میلک شیک آلبالو

۲۲۰۰۰

فراپه

فراپاچینو

۲۳۰۰۰

فراپه موز و شکلات

۲۷۰۰۰

فراپه آناناس

۲۳۰۰۰

فراپه آلبالو

۲۳۰۰۰