تماس با ما

موضوع یا مطلب خاصی مد نظر شما است که در هفته نامه اینترنتی فانیلی منتشر شود؟ در هنگام مرور صفحات فانیلی متوجه مشکل خاصی شده‌اید؟ پیشنهاد یا انتقادی نسبت به یکی از اعضاء تحریریه‌ی فانیلی دارید؟ از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید و انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

ایمیل: info@fanily.ir