سبک زندگی

زندگی کشف خود نیست، ساختن خود است.

ناامیدی
سبک زندگی

ناامیدی و مقابله با آن

ناامیدی احساسی است که طی آن فرد علاقه‌اش را نسبت به رویدادها و فعالیت‌های زندگی روزمره‌اش از دست می‌دهد. فردی که احساس ناامیدی می‌کند، نمی‌تواند

فنگ شویی
سبک زندگی

فنگ شویی در خانه

فنگ شویی که معنای لغوی آن «باد و آب» است یکی از جنبه های مهم طراحی و معماری در بخش هایی از آسیا به شمار