فناوری

سامسونگ
اتاق خبر فانیلی

یافتن گوشی های سامسونگ مفقود شده

چنان‌چه جزو کاربران گوشی های سامسونگ هستید و گوشی خود را گم کرده‌اید؛ در این‌صورت مشخصه Find My Mobile به شما کمک می‌کند تا دستگاه