خودرو

لامبورگینی هوراکان
خودرو

لامبورگینی هوراکان STO

لامبورگینی هوراکان STO ؛ جدیدترین محصول لامبورگینی، نسخه‌ای تقویت‌شده از هوراکان با تجهیزات ویژه برای رانندگی در پیست است. مدل STO کیت بدنه اختصاصی دارد