پزشکان

دکتر مرتضی شیخ
پزشکان

دکتر مرتضی شیخ

دکتر مرتضی شیخ، پزشک می باشد. وی در سال ۱۲۸۶ خورشیدی در شهر تهران چشم به جهان گشود. دکتر شیخ، دوران کودکی و همچنین تحصیلات