رسانه اینترنتی فانیلی

چند نکته مهم پیرامون انحصاروراثت که اکثریت نمیدانند!

در بین موضوعات حقوقی مبحث تقسیم ارث خانه و کلا موضوع انحصاروراثت از جمله مسائل پرچالش است که افراد پیرامون آن سوالات بسیاری می‌پرسند.

در قانون تکلیف هر یک از اموال و ماترک متوفی مشخص شده و طبق قوانین سهم هر یک از وراث نیز بیان شده است. در مورد تقسیم ارث خانه همیشه نزاعات زیادی در می‌گیرد و افراد با بی‌اطلاعی از قانون یا نداشتن مدارک لازم انحصاروراثت دچار اشتباه و مشکل می‌شوند. همراه رسانه اینترنتی فانیلی باشید.

 انحصاروراثت چیست؟

بعد از فوت فرد تا زمانی که هزینه کفن‌ودفن و بدهی‌های متوفی پرداخت نشده باشد، کسی اجازه ندارد در اموال وی  کمترین دخل و تصرف را داشته باشد. بعداً باقی‌مانده دارایی بین وراث تقسیم می‌شود.

اما این کار هم تا زمانی که ورثه به‌طورقطع و به‌صورت رسمی تعیین نشده باشد، انجام نمی‌شود.

بنابراین، مهم‌ترین گام در تقسیم ارث خانه و سایر اموال متوفی تعیین وراث یا منحصر کردن وراث به تعداد مشخصی از افراد است که در اصطلاح حقوقی به آن «انحصاروراثت» گفته می‌شود.

چه کسانی می‌توانند تقاضای انحصاروراثت کنند؟

یکی از سؤالاتی که مطرح می‌شود آن است که چه کسانی می‌توانند درخواست انحصاروراثت داشته باشند؟ دراین‌رابطه باید بگوییم که وارثان متوفی و افراد ذی‌نفع می‌توانند به‌صورت کتبی در خواست گواهی انحصاروراثت بدهند. منظور از افراد ذی‌نفع کسانی هستند که از متوفی طلب داشته، وصی او هستند یا از اثبات وراثت فرد دیگری سود می‌برند.

تقسیم ارث خانه

زمانی که میراث متوفی خانه باشد، همسر و فرزندان وی در آن شریک هستند.

در تقسیم ارث خانه سهم ارث همسر از ملک موروثی یک‌هشتم بوده و فرزند پسر در تقسیم ارث خانه در مقابل فرزند دختر دوبرابر بیشتر ارث می‌برد.

طبق قانون برای تقسیم ارث خانه وراث باید ملک را بعد از فروش میان خودشان تقسیم کنند تا قبل از به فروش‌رفتن خانه هیچ یک از وراث به‌هیچ‌وجه حق دخل و تصرف در خانه را ندارند.

طبق قانون اگر بعد از فوت شوهر همسر او در خانه سکونت داشته باشد، نمی‌تواند فرزندان را از فروش خانه منع کند.

البته نکته مهمی که باید بدانید آن است که این امر تنها در صورتی قانونی است که شوهر وصیت کرده باشد زن تا زمانی که در قید حیات است می‌تواند در آن خانه زندگی کرده و فرزندان حق فروش خانه را ندارند.

اگر متوفی در زمان حیات چند دانگ از خانه را به همسر و فرزندان خود ببخشد و این موضوع قابل‌اثبات باشد، وراث فقط چند دانگ باقی‌مانده را می‌توانند بین خودشان تقسیم کنند.

معمولاً در تقسیم ارث خانه وراث برای خرید یا فروش سهم خود با یکدیگر توافق می‌کنند. این یک روش مسالمت‌آمیز و رایج برای حفظ خانه در خانواده است.

اگر پدر وقتی همسرش زنده بوده خانه را به اسم او سند زده باشد و خود در قید حیات باشد، فرزندان نمی‌توانند ادعای ارث‌ومیراث داشته باشند.

تقسیم ملک مشاع بین وراث

اگر متوفی در زمان حیات چند دانگ از خانه را به طور قانونی به همسر یا فرزندانش انتقال داده باشد و این موضوع قابل‌اثبات باشد، تقسیم ارث خانه فقط در مورد چند دانگ باقی‌مانده صورت‌گرفته که منجر به خرید سهم باقی‌مانده توسط آن فردی خواهد شد که چند دانگ از خانه به نام وی بوده است و یا به دلیل عدم توافق منجر به فروش کل خانه و پرداخت سهم وراث خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

تازه ترین مطالب
فرهنگی هنری,ورزشی,گردشگری,آموزشی

تازه ها

رویدادهای ویژه

به زودی رویدادهای ویژه در این مکان برای شما قابل نمایش خواهد بود.